Ofrecer atención social mediante a cobertura de necesidades básicas a persoas en situación de exclusión (rúa temporal). Promover a integración social das persoas que se atopan nunha situación de rúa temporal mediante a derivación a acollementos temporais. Proporcionar ferramentas para a inclusión social: formación, acceso a recursos básicos para todas aquelas persoas que acceden a recursos de vivenda. E establecer unha coordinación continua cos actores e institucións implicadas na redución da pobreza e a exclusión social na Coruña.

O noso proxecto ten como obxectivo 2 grupos focais:

- As persoas sen fogar que viven permanentemente na rúa e son usuarias habituais dos recursos de emerxencia, así como a atención que lles brindamos na rúa. - Persoas sen fogar circunstancialmente, aquelas que por razóns específicas quedaron sen recursos de vivenda, emprego e carecen de redes de apoio que as poidan apoiar. Sen dúbida, as necesidades de ambos grupos son moi diferentes, aínda que atopamos algunhas coincidencias: Non teñen casa, non teñen traballo ou o que teñen é insuficiente para satisfacer as necesidades básicas. Son inmigrantes en situación irregular. Padecen discriminación pola súa condición social.

Os nosos obxectivos son:

Ofrecer atención social mediante a cobertura de necesidades básicas a persoas en situación de exclusión (rúa temporal). Promover a integración social das persoas que se atopan nunha situación de rúa temporal mediante a derivación a acollementos temporais. Proporcionar ferramentas para a inclusión social: formación, acceso a recursos básicos para todas aquelas persoas que acceden a recursos de vivenda. E establecer unha coordinación continua cos actores e institucións implicadas na redución da pobreza e a exclusión social na Coruña.

O noso proxecto desenvolveuse grazas á realización das seguintes actividades:

Actividade 1: Atención social a persoas sen fogar na rúa, a través de profesionais e voluntarios. Un día á semana en horario nocturno, as persoas acoden a puntos quentes de distintas cidades para proporcionar información, orientación e cobertura básica como comida, roupa.

Actividade 2: acceso á rede de vivendas inclusivas para persoas sen fogar temporal. Consiste en cubrir vivendas comunitarias para a inclusión de persoas sen fogar que se atopen temporalmente nesta situación e que voluntariamente queiran formar parte dun proceso de integración social.

Actividade 3: coordinación institucional e participación activa en espazos de loita contra a pobreza e a exclusión social. Consiste na participación activa en espazos e reunións para aplicar novos modelos de acción que permitan seguir reducindo o número de persoas sen fogar na cidade. Ademais, facer especial fincapé na importancia da coordinación continuada cos servizos sociais, así como con outros actores implicados no mesmo sector.

Co financiamento de: AYUNTAMIENTO DE CORUÑA